Ihmisoikeudet ja perusoikeudet Suomessa

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille maailmassa. Ne määritellään kansainvälisissä sopimuksissa. Suomen täytyy noudattaa niitä ihmisoikeuksia, jotka se on hyväksynyt.

Ihmisoikeudet ovat lainsäädäntöä, mutta myös kaikkien ihmisten yhteisiä arvoja. Niiden mukaan jokainen ihminen on vapaa ja tasavertainen. Oikeudet velvoittavat kaikkia yhteiskunnan toimijoita, esimerkiksi viranomaisia ja yrityksiä. 


Perusoikeudet kerrotaan perustuslaissa

Perusoikeudet on määritelty Suomen perustuslaissa. Ne kuuluvat kaikille ja turvaavat jokaisen ihmisen oikeuksia ja vapautta. Perusoikeuksia ovat esimerkiksi oikeus työhön ja uskonnonvapaus.

Perusoikeudet ovat tärkeitä oikeuksia ja arvoja demokraattisessa valtiossa.

Perusoikeuksia voi rajoittaa vain lailla. Julkinen valta eli valtio, kunnat tai viranomaiset eivät saa puuttua oikeuksiin ilman lakia.


Ihmisoikeudet ja perusoikeudet suojelevat ihmisiä

 Ihmisoikeudet ja perusoikeudet muodostavat yhdessä järjestelmän, joka suojelee ihmisiä oikeuksien loukkaamiselta. Julkisen vallan täytyy turvata ja edistää näitä oikeuksia.

Kansainvälisissä sopimuksissa on määritelty oikeuksien alin taso, jota valtioiden täytyy noudattaa. Jokainen valtio voi määritellä omaan maahansa paremmat oikeudet, jos haluaa.

Suomessa valtion täytyy suojella  ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia aktiivisesti.