YK:n vammaissopimuksen toimeenpano ja seuranta Suomessa

YK:n vammaissopimuksessa määrätään, kuinka sopimus täytyy panna toimeen ja kuinka sen toteutumista seurataan.


Yhteystaho

Jokainen valtio nimeää yhteystahon, joka hoitaa sopimuksen toimeenpanoon liittyviä asioita.

Yhteystahoon Suomessa kuuluvat Sosiaali- ja terveysministeriö, Ulkoministeriö ja Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) edustaja.


Koordinaatiojärjestelmä

Valtio voi perustaa koordinaatiojärjestelmän, joka helpottaa sopimuksen toimeenpanoa eri aloilla. Suomessa sopimuksen toimeenpanoa koordinoi Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE.  LINKKI?


Riippumaton ja itsenäinen toimija

Valtio nimeää riippumattoman ja itsenäisen toimijan, joka edistää, suojelee ja seuraa sopimuksen toimeenpanoa. Suomen riippumaton toimija on Kansallinen ihmisoikeusinstituutio, NHRI. (NHRI on Ihmisoikeuskeskus, ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamies yhdessä.)

Riippumaton toimija osallistaa seurantaan vammaiset ihmiset ja vammaisjärjestöt. Ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuuteen on perustettu VIOK eli Vammaisten ihmisoikeuskomitea. VIOK:in kautta vammaiset ihmiset voivat osallistua sopimuksen seurantaan.

Myös valtion pitää osallistaa vammaisia ihmisiä ja vammaisjärjestöjä omassa toiminnassaan.