Kansainvälinen yhteistyö

Ihmisoikeuskeskus osallistuu eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyö auttaa edistämään ja turvaamaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia Suomessa ja muualla maailmassa. Ihmisoikeusongelmat ovat usein samoja kaikkialla. Eri maissa on myös omia erityisiä ongelmia.

Ihmisoikeuskeskus tekee kansainvälistä yhteistyötä seuraavien toimijoiden kanssa:

  • Euroopan unionin perusoikeusvirasto
  • Euroopan neuvosto
  • YK:n eri toimielimet eli yksiköt
  • eri maiden ihmisoikeusinstituutiot.

Eri maiden ihmisoikeusinstituutioilla on yhteisiä verkostoja yhteistyötä varten. Näitä ovat ENNHRI Euroopassa ja GANHRI koko maailmassa.