Ihmisoikeuskasvatus

Kaikilla on oikeus saada ihmisoikeuskasvatusta. YK:n julistus ihmisoikeuskasvatuksesta (teksti ei ole selkokielinen) määrittelee, mitä ihmisoikeuskasvatus on.

Lyhyesti sen voi sanoa näin:

  • Ihmisoikeuskasvatus on koulutusta, kasvatusta ja tiedotusta.
  • Kasvatus auttaa ihmisiä tunnistamaan omat oikeudet ja kunnioittamaan toisten oikeuksia.
  • Kasvatus antaa ihmisille tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää asenteita ja toimintatapoja.
  • Ihmisoikeuskasvatuksen tavoite on, että ihmisten oikeuksia ja vapauksia kunnioitetaan maailmanlaajuisesti ja että kenenkään oikeuksia ei loukata.

YK:lla on maailmanohjelma, joka toteuttaa julistusta. Ohjelman koko nimi on maailman ihmisoikeuskasvatusohjelma eli World Programme on Human Rights Education (WPHRE).

Euroopan neuvostolla on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta koskeva peruskirja (asiakirja ei ole selkokielinen). Sillä on myös oppimateriaalia ihmisoikeuksista, esimerkiksi Compasito – Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja.


Läheiset käsitteet

Ihmisoikeuskasvatuksella on paljon yhteistä seuraavien käsitteiden kanssa:

  • demokratiakasvatus
  • kansainvälisyyskasvatus ja globaalikasvatus
  • kansalaiskasvatus.