Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset noudattavat työssään lakia ja hoitavat velvollisuutensa.

Viranomainen voi olla tuomioistuin, virasto tai laitos. Virkamiehiä ovat esimerkiksi poliisit ja terveyskeskuksen lääkärit.

Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että kansalaisten perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuvat.


Mitä oikeusasiamies tekee?

Oikeusasiamiehen tehtävät:

  • Oikeusasiamies tutkii kanteluita, joita kansalaiset tekevät viranomaisten toiminnasta.
  • Oikeusasiamies tekee aloitteita eli tutkii ongelmia, jotka hän on itse huomannut.
  • Oikeusasiamies tekee tarkastuksia viranomaisissa ja laitoksissa. Hän tarkastaa erityisesti vankiloita, varuskuntia ja muita suljettuja laitoksia, kuten lastenkoteja.

Kantelun oikeusasiamiehelle voi tehdä jokainen, joka epäilee, että viranomainen on toiminut väärin tai epäoikeudenmukaisesti.

Aloitteen tekeminen tarkoittaa, että oikeusasiamies tutkii ongelmia, jotka hän on itse huomannut.

Suomessa on yksi oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä.

Oikeusasiamies julkaisee työstään joka vuosi toimintakertomuksen.

Lue lisää: Eduskunnan oikeusasiamiehen selkosivut