Ihmisoikeuskeskus

Mikä on Ihmisoikeuskeskus?

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen virasto, joka edistää perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Ihmisoikeuskeskus on eduskunnassa. Eduskunnan oikeusasiamies nimittää keskuksen johtajan ja asiantuntijat.

Keskus aloitti työnsä vuonna 2012. Keskuksen tehtävät on määritelty laissa.


Mitä Ihmisoikeuskeskus tekee?

Keskus on perustettu, koska tarvittiin itsenäinen virallinen toimija, joka keskittyy perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Työhön tarvittiin lisää suunnittelua, yhteistyötä ja osaavia ihmisiä.

Keskus tekee seuraavia asioita:

  • selvittää ja seuraa kuinka perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa.
  • edistää perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista
  • tiedottaa perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista
  • kouluttaa ja kehittää ihmisoikeuskasvatusta
  • edistää perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien tutkimusta
  • edistää yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden välillä
  • tekee eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä
  • seuraa, miten Suomi noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja miten toimeenpanee suosituksia ja ratkaisuja, joita kansainväliset valvontaelimet ovat Suomelle antaneet.

Lisäksi Ihmisoikeuskeskus, ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamies yhdessä edistävät, suojelevat ja seuraavat YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. 
Lue lisää tästä erityistehtävästä ja YK:n vammaissopimuksesta. (Linkki ohjautuu Ihmisoikeuskeskuksen yleiskieliselle sivustolle.)

Ihmisoikeuskeskus ei käsittele kansalaisilta tulleita kanteluja tai muita yksittäisiä tapauksia. Kantelut käsittelee oikeusasiamies.