YK:n vammaissopimus ja kansallinen ihmisoikeusinstituutio

YK:n vammaissopimuksen toteutumista seuraa Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio, NHRI. Sen muodostavat Ihmisoikeuskeskus (IOK), Ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamies. Kaikkien näiden tehtävät perustuvat lakiin.


Seuranta: Ihmisoikeuskeskus (IOK) ja vammaissopimus

Seuranta tarkoittaa, että IOK kerää tietoa siitä, kuinka vammaissopimus toteutuu. Tietoa voidaan käyttää hyödyksi, jotta sopimus toteutuisi jatkossa paremmin.

IOK kerää tietoa vammaisten tilanteesta Suomessa. Tiedon avulla voidaan sanoa, miten vammaisten oikeudet toteutuvat suunnitelmien tasolla ja todellisuudessa.

Ihmisoikeuskeskus kerää tietoja erityisesti näistä asioista:

  • Kuinka vammaissopimuksen toimeenpano edistyy Suomessa?
  • Mitä ongelmia sopimuksen toteutumisessa on?
  • Loukataanko vammaisten ihmisten oikeuksia Suomessa?

Tiedon avulla IOK kehittää omaa toimintaansa. IOK myös levittää tietoa ongelmista ja oikeuksien loukkauksista, joita vammaiset kokevat.


Edistäminen: Ihmisoikeuskeskus (IOK) ja vammaissopimus

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät edistävät ihmisoikeuksia. Tehtäviä ovat:

  • IOK edistää tiedotusta, kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta, joka liittyy vammaisten oikeuksiin. IOK edistää myös näihin liittyvää yhteistyötä.
  • IOK tekee aloitteita ja antaa lausuntoja, joiden tavoitteena on parantaa vammaisten asemaa ja oikeuksia Suomessa.
  • IOK osallistuu alan eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

IOK tuottaa esimerkiksi koulutusmateriaalia ihmisten oikeuksista, mikä edistää myös vammaisten oikeuksia.

Lisäksi IOK järjestää tilaisuuksia ja tekee selvityksiä ja julkaisuja vammaisten oikeuksista.


Suojelu: Eduskunnan oikeusasiamies ja vammaissopimus

Eduskunnan oikeusasiamies suojelee vammaissopimuksen ja oikeuksien toteutumista. Hän valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat sopimusta ja täyttävät siihen liittyvät velvollisuutensa. (Viranomainen voi olla tuomioistuin, virasto tai laitos. Virkamiehiä ovat esimerkiksi poliisit ja terveyskeskuksen lääkärit.)

Lisäksi oikeusasiamies valvoo, että vammaisten perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies valvoo viranomaisten toimintaa seuraavilla tavoilla:

  • Oikeusasiamies tutkii kanteluita, joita hänelle tulee. Kantelun voi tehdä, jos epäilee, että viranomainen kohtelee ihmisiä väärin tai epäoikeudenmukaisesti.
  • Oikeusasiamies voi myös tehdä itse aloitteen, jos huomaa ongelmia.
  • Oikeusasiamies tekee tarkastuksia. Hän tarkastaa esimerkiksi vammaisten asumisyksiköitä, kuten kehitysvammaisten ryhmäkoteja. Hän tarkastaa erityisesti paikkoja, jotka voivat rajoittaa esimerkiksi henkilön liikkumista.