Kansainväliset sopimukset

Ihmisoikeudet määritellään kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Oikeudet koskevat yleensä samalla tavalla vanhuksia kuin muitakin ihmisiä.

Tällä hetkellä ei ole kansainvälisiä sopimuksia, jotka koskevat pelkästään vanhusten oikeuksia. Monet sopimukset ovat kuitenkin tärkeitä myös vanhusten kannalta.


Sopimukset, jotka liittyvät vanhusten oikeuksiin:

  • Euroopan neuvoston (EN) uudistettu sosiaalinen peruskirja 
    Artikla eli osa 23 takaa vanhusten oikeuden sosiaaliseen suojeluun. Vanhusten täytyy esimerkiksi saada riittävästi terveyspalveluita ja tukea asumiseen. Peruskirja on sitova, eli Suomen täytyy noudattaa sitä.
  • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus eli vammaissopimus

Artikla 25 (oikeus terveyteen) ja artikla 28 (riittävä elintaso ja sosiaaliturva) mainitsevat erikseen vanhukset. Sopimus tuli voimaan Suomessa vuonna 2016. Sopimus on sitova.

Sopimus ei ole sitova, eli Suomen ei ole pakko noudattaa sitä. Sopimus on kuitenkin tärkeä, ja se täydentää muita ihmisoikeussopimuksia. YK hyväksyi periaatteet vuonna 1991.

Vuonna 2014 YK nimitti ensimmäisen itsenäisen asiantuntijan, joka seuraa vanhusten oikeuksien toteutumista.