Vanhusten oikeudet

Vanhusten oikeuksien turvaaminen on tärkeä osa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Vanhuksella on samat perusoikeudet ja ihmisoikeudet kuin nuorella. Käytännössä oikeudet toteutuvat usein heikommin, kun ikää tulee lisää.

Vanhuksilla on oikeus riittäviin palveluihin, arvokkaaseen elämään ja osallisuuteen. Osallisuus tarkoittaa, että vanhus voi harrastaa ja ottaa osaa yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisesti yhdessä muiden kanssa.

Vanhuksella on omia oikeuksia, hän ei ole vain toimintojen kohde. Vanhukset eivät myöskään ole kaikki samanlaisia, vaan jokainen heistä on yksilö. Vanhusten taustat, elämäntilanteet ja ominaisuudet vaihtelevat.

Vanhusten oikeuksien turvaamista varten tarvitaan lisää tietoa vanhusten elämästä. Tiedon avulla vanhusten tilannetta voidaan parantaa tehokkaammin. Tietoa täytyy hyödyntää entistä paremmin, kun tehdään päätöksiä.