Ihmisoikeuskasvatus ja Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskus (IOK) edistää kasvatusta ja koulutusta, joka liittyy perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin.

IOK tukee esimerkiksi koulujen ja järjestöjen kasvatustyötä. Tavoitteena on, että ihmiset tietävät oikeuksista enemmän ja myös kunnioittavat niitä.

IOK edistää ihmisoikeuskasvatusta seuraavilla tavoilla:

  • IOK tuottaa ja välittää tietoa ja oppimateriaaleja ihmisoikeuksista.
  • IOK kouluttaa viranomaisia sekä muita alan toimijoita.
  • IOK seuraa opetuksen ja koulutuksen tilannetta Suomessa ja raportoi YK:lle.
  • IOK edistää alan yhteistyötä.

Luentosarja ihmisoikeuskasvatuksesta

Ihmisoikeuskeskukset sivuilla on luentosarja perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista. Luentosarja ei ole selkokielinen.