Suomen lait, jotka liittyvät vanhusten oikeuksiin

Suomessa vanhusten oikeuksien pohjana on perustuslaki, joka turvaa perusoikeudet jokaiselle.

Perusoikeuksia ovat esimerkiksi:

  • oikeus elämään
  • yhdenvertaisuus
  • yksityisyyden suoja
  • oikeus riittäviin sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin.

Valtion ja kuntien täytyy turvata, että perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuvat. Vanhusten oikeudet täytyy ottaa huomioon, kun eduskunta säätää lakeja ja viranomaiset käyttävät lakeja työssään. Tuomioistuimien täytyy huomioida vanhusten oikeudet, kun ne tulkitsevat lakeja.

Monille vanhuksille on tärkeää saada riittävästi sosiaalipalveluita ja terveyspalveluita. Niihin liittyy useita lakeja.

Lakeja, jotka liittyvät sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin (Linkit vievät yleiskielisille sivuille):