Ihmisoikeusvaltuuskunta

Ihmisoikeuskeskuksen toimintaan kuuluu yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään erityisesti viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Yhteistyötä varten on perustettu Ihmisoikeusvaltuuskunta. Ihmisoikeusvaltuuskunnassa on 20–40 jäsentä. Mukana on esimerkiksi itsenäisiä ja riippumattomia viranomaisia kuten yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu. Lisäksi jäseninä on muita ihmisoikeuksien asiantuntijoita.

Valtuuskunnan puheenjohtajana on Ihmisoikeuskeskuksen johtaja.

Valtuuskunta toimii kerrallaan 4 vuotta. Sen jälkeen eduskunnan oikeusasiamies nimittää uuden valtuuskunnan. Valtuuskunta kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa.

Lue lisää Ihmisoikeusvaltuuskunnasta. (Linkki ohjautuu Ihmisoikeuskeskuksen yleiskieliselle sivustolle.)


Mitä valtuuskunta tekee?

Ihmisoikeusvaltuuskunnalla on seuraavia tehtäviä:

  • Valtuuskunta on yhteistyöelin, jossa ihmisoikeusalan eri toimijat kohtaavat.
  • Valtuuskunta käsittelee laajoja ja periaatteellisia ihmisoikeusasioita.
  • Valtuuskunta hyväksyy Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.
  • Valtuuskunta seuraa ja edistää YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa

Katso, ketkä ovat Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseniä. (Linkki ohjautuu Ihmisoikeuskeskuksen yleiskieliselle sivustolle.)