Kansainvälinen raportointi

Ihmisoikeussopimuksien toteutumista valvotaan kansainvälisesti

Kun ihmisoikeuksiin liittyvistä sopimuksista päätetään kansainvälisesti, samalla sovitaan, kuka valvoo sopimuksen toteutumista.

Yleensä on perustettu valvontaelin eli komitea, joka on kansainvälinen. Esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimusta valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.

Valvontaelimen eli komitean tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

  • Komitea tutkii raportit, joissa valtiot kertovat, kuinka sopimus on toteutunut.
  • Komitea antaa suosituksia siitä, miten valtiot voivat toteuttaa sopimusta paremmin. Komitea kertoo myös ongelmista, joihin valtion täytyy kiinnittää huomiota.
  • Komitea käsittelee valituksia, jotka liittyvät sopimusten noudattamiseen.

Suomi raportoi YK:lle ja Euroopan neuvostolle

Suomi on luvannut, että se noudattaa seitsemää YK:n ihmisoikeussopimusta. Jokaista sopimusta valvoo oma YK:n komitea. Suomen täytyy raportoida eli kertoa niille, miten Suomi noudattaa sopimusten määräyksiä.

Suomen täytyy myös raportoida, miten se noudattaa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksia. Näitä sopimuksia on viisi.


Raportti täytyy tehdä 1–5 vuoden välein

Suomen täytyy raportoida säännöllisesti, miten se noudattaa sopimuksia. Raportti täytyy tehdä 1–5 vuoden välein. Määräaika kerrotaan sopimuksessa. Raportin tekee Suomen hallitus. Tiedot saadaan eri ministeriöistä.

Kun Suomi raportoi ihmisoikeuksista, tärkeää on totuus, avoimuus ja määräaikojen noudattaminen. Suomi kertoo asioista rehellisesti, eli hyvän kehityksen lisäksi Suomi kertoo myös ongelmista.


Myös järjestöt osallistuvat raportointiin

Suomen hallitus kannustaa järjestöjä osallistumaan raportointiin. Hallitus toivoo, että järjestöt kertovat aktiivisesti siitä, miten ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa.

  • Kun raporttia aletaan valmistella, järjestöiltä pyydetään lausuntoja raportin asioista.
  • Kun raporttia kirjoitetaan, järjestöjen edustajat kutsutaan keskustelemaan raportin sisällöstä.
  • Hallitus toivoo, että järjestöt tekevät myös omia raportteja ja lähettävät ne suoraan komitealle, joka valvoo sopimusta.

Ihmisoikeuskeskus antaa oman lausunnon komitealle.


Komitea tutkii raportin

Hallituksen raportin tutkii komitea, joka valvoo sopimusta. Komitea tutkii myös muiden lähettämät tiedot.

Hallituksen edustajat saavat myös suullisesti kertoa komitealle, miten ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa.  Ihmisoikeuskeskus saa myös osallistua komitean tapaamiseen.


Komitea antaa suosituksia valtioille

Komitea tutkii raportin ja antaa sen pohjalta suosituksia Suomelle siitä, miten ihmisoikeuksien toteutumista pitäisi parantaa. Suositukset jaetaan valtion ja kuntien virkamiehille sekä järjestöille.

Lisäksi ulkoministeriö julkaisee verkkosivuillaan Suomen antamat raportit, Suomen saamat suositukset ja muun aineiston, joka niihin liittyy.

Ihmisoikeuskeskus jakaa tietoa suosituksista ja järjestää joskus myös tilaisuuksia, joissa keskustellaan suosituksista.


Komitea seuraa, kuinka suositukset toteutuvat

Kun hallitus tekee seuraavan raportin komitealle, se kertoo, kuinka suositukset ovat toteutuneet käytännössä.

Komitea voi pyytää, että hallitus antaa komitealle väliaikatietoa ennen seuraavan raportin määräaikaa. Väliaikatietoa annetaan noin 6-12 kuukauden kuluttua siitä, kun suositukset on saatu.