Seuranta

Ihmisoikeuskeskus seuraa ihmisoikeuksien toteutumista

Ihmisoikeuskeskus seuraa, miten ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa.


Miten Ihmisoikeuskeskus (IOK) seuraa Suomen tilannetta?

 • IOK selvittää, mitä asioita täytyy seurata ja mistä saa luotettavaa tietoa.
 • IOK seuraa näitä asioita ja kerää tietoa säännöllisesti.
 • IOK tekee selvityksiä ja raportteja, joissa se kertoo

Mitä Ihmisoikeuskeskus tekee tiedoilla?

 • Tietojen perusteella IOK suunnittelee toimintaansa ja asioiden tärkeysjärjestystä.
 • Tiedot kertovat mitä kannattaa tehdä. Tietojen avulla IOK tekee aloitteita, lausuntoja ja raportteja, jotka edistävät ihmisoikeuksia.
 • IOK arvioi toiminnan vaikutuksia, kuten päätösten ja toimenpiteiden vaikutuksia.

Miten Ihmisoikeuskeskus edistää ihmisoikeuksia?

 • IOK tuottaa luotettavaa tietoa, jota viranomaiset voivat käyttää työssään. Tietoja voidaan käyttää myös, kun säädetään lakeja.
 • IOK tekee raportteja sopimusten kansainvälisille valvojille.
 • IOK levittää tietoa suosituksista ja ratkaisuista, joita kansainväliset valvojat antavat Suomelle.
 • IOK auttaa ihmisiä ja järjestöjä osallistumaan ihmisoikeustyöhön ja kuulee mielipiteitä.
 • IOK kouluttaa perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista esimerkiksi poliiseja, opettajia ja opiskelijoita.
 • IOK kohdistaa tietoa eri ryhmille ajankohtaisista asioista.