Ihmisoikeuskasvatus Suomessa

Lait, jotka turvaavat ihmisoikeuskasvatusta

Ihmisoikeuskasvatuksella ei ole omaa määritelmää Suomessa. Ihmisoikeuskasvatusta täytyy kuitenkin antaa, sillä perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuksia. Lain mukaan viranomaisten täytyy turvata, että perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuvat. Jotta oikeudet voivat toteutua, ihmisten pitää tuntea oikeudet.

Perusopetuslain mukaan koulun tavoite on kasvattaa oppilaista vastuullisia ja eettisiä yhteiskunnan jäseniä. Opetuksen täytyy myös edistää tasa-arvoa.


Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma

Ihmisoikeudet ovat mukana perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Ihmisoikeudet ovat oikeuksia ja arvoja, joiden varaan koko peruskoulu rakentuu.

Myös lukion opetussuunnitelmassa ja ammattikoulun säädöksissä on saman tapaisia ajatuksia.


Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Valtioneuvosto eli hallitus kiinnittää erityistä huomiota perus- ja ihmisoikeuskasvatukseen. Kasvatus on tärkeä asia perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toimintaohjelmassa, joka on tehty vuosille 2017–2019.