Kansallinen ihmisoikeusinstituutio eli NHRI

Kansallisen ihmisoikeusinstituution muodostavat yhdessä:

  • Ihmisoikeuskeskus
  • Ihmisoikeusvaltuuskunta
  • eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.

Ne kaikki ovat puolueettomia ja itsenäisiä toimijoita.