Vanhusten oikeudet ja Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskus edistää vanhusten oikeuksia

Ihmisoikeuskeskus (IOK) tekee työtä, että vanhusten oikeudet parantuvat. Tämä työ alkoi omana alueenaan keväällä 2019.

Työn tavoitteena on muistuttaa kaikille, että vanhusten oikeudet perustuvat lakiin. IOK haluaa vaikuttaa myös laajemmin ihmisten asenteisiin vanhuksia kohtaan.

Ihmisoikeuskeskus toimii esimerkiksi näin:

  • IOK kerää tietoa vanhusten tilanteesta, kun se tapaa vanhusjärjestöjä ja muita toimijoita.
  • IOK kohdistaa toimintaansa ongelmiin, joita nousee esille.
  • IOK julkaisee selvityksiä ja katsauksia aiheesta.
  • IOK vaikuttaa päätöksiin ja lakeihin, jotka liittyvät vanhusten oikeuksiin.

Ihmisoikeuskeskus tekee yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa

Ihmisoikeuskeskus tekee tiivistä yhteistyötä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa vanhusten hyväksi.

Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Hän valvoo vanhusten oikeuksia ja kohtelua esimerkiksi palvelutaloissa, pitkäaikaishoidossa ja laitoksissa. 

Oikeusasiamies valvoo myös niiden yritysten toimintaa, joilta kunnat ostavat vanhuspalveluja.

Lue lisää vanhusten oikeuksista oikeusasiamiehen sivuilta  (Sivu on yleiskielinen)